من عشق را در تو . تو را در دل. دل را در موقع تپیدن

و

تپیدن را به خاطر تو دوست دارم...

من غم را در سکوت.سکوت را در شب.شب را در بستر

و

بستر را برایه اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم....

من بهار را به خاطر شکوفه هایش.زندگی را به خاطر زیباییش

و

زیبایی اش را به خاطر تو دوست دارم...

من دنیا را به خاطر خدایش.خدایی که تو را خلق کرد

دوست دارم .


دسته ها : شعر
سه شنبه شانزدهم 7 1387
X